Tjänster

Revision, redovisning samt ekonomisk rådgivning.

Revision

Vårt arbete grundar sig på den lagstadgade revisionen. En god revision skapar en trygghet och hjälper till att identifiera både problem och möjligheter. En viktig del av revisorns arbete är även att hålla sig underrättad om nyheter och förändringar i regelverk, vilket minsker risken för oförutsedda problem.

En god genomlysning av företagets ekonomi visar sig ofta vara en mycket god investering.

Redovisning

Vi erbjuder allt ifrån löpande bokföring till upprättande av bokslut och årsredovisningar samt deklarationer.

Analyser

Vi hjälper er upprätta resultat- och balansbudgetar, prognoser och analyser av företagets likviditet.

Ekonomisk rådgivning

Vi kan också erbjuda ekonomisk rådgivning inom exempelvis: